GLAVNA KNJIGA
- vse postavke (01.01.03 do 31.12.03)
Podjetje:
(K ) Testno podjetje
Konto:
13 KRATKOR.DANI PREDUJMI IN VARŠČINE
Sortirano po:
Kontu
Dnevn.
Pos.
Konto
Val
Part.
Tem.dok.
Odvis.dok
Dat.dok.
Dat.zap.
V
Debet
Kredit
Opis postavke
8
73
1310000
756
00020
99/
99/
31.12.01
31.12.01
O
177,64
 
PREKNJIŽBE PREPLAČIL
 
 
 
705
protivrednost
 
 
 
 
 
28.157,70
 
 
94
265
1310000
756
00020
00/
/
31.12.03
. .
O
 
177,64
SALDIRANJE PROMETA
 
 
 
705
protivrednost
 
 
 
 
 
 
26.954,08
 
>> SEŠTEVEK PARTNERJA: (00020) Ordinacija d.o.o. Liechtenstein; Bendererstrasse 2 - 9494 FL - SCHAAN 00423-235-3382
VAL (deb/kre/sal)
177,64
177,64
0,00
SIT (deb/kre/sal)
26.954,08
26.954,08
0,00
> SEŠTEVEK KONTA: 1310000 756 (SIT) - PREPLAČILA V TUJINO
VAL (deb/kre/sal)
177,64
177,64
0,00
SIT (deb/kre/sal)
26.954,08
26.954,08
0,00
8
72
1310000
840
00015
99/
99/
31.12.01
31.12.01
O
200,00
 
PREKNJIŽBE PREPLAČIL
 
 
 
705
protivrednost
 
 
 
 
 
44.214,16
 
 
94
266
1310000
840
00015
00/
/
31.12.03
. .
O
 
200,00
SALDIRANJE PROMETA
 
 
 
705
protivrednost
 
 
 
 
 
 
37.873,48
 
>> SEŠTEVEK PARTNERJA: (00015) OLYMP ; -
VAL (deb/kre/sal)
200,00
200,00
0,00
SIT (deb/kre/sal)
37.873,48
37.873,48
0,00
8
74
1310000
840
00080
99/
99/
31.12.01
31.12.01
O
250,17
 
PREKNJIŽBE PREPLAČIL
 
 
 
705
protivrednost
 
 
 
 
 
55.305,28
 
 
94
267
1310000
840
00080
00/
/
31.12.03
. .
O
 
250,17
SALDIRANJE PROMETA
 
 
 
705
protivrednost
 
 
 
 
 
 
47.374,04
 
>> SEŠTEVEK PARTNERJA: (00080) MOYCO ZDA; South 6th W. - 1201 ZDA-Missoula MT59801 00406-728-0000
VAL (deb/kre/sal)
250,17
250,17
0,00
SIT (deb/kre/sal)
47.374,04
47.374,04
0,00
> SEŠTEVEK KONTA: 1310000 840 (SIT) - PREPLAČILA V TUJINO
VAL (deb/kre/sal)
450,17
450,17
0,00
SIT (deb/kre/sal)
85.247,52
85.247,52
0,00
8
75
1310000
978
00110
99/
99/
31.12.01
31.12.01
O
153,39
 
PREKNJIŽBE PREPLAČIL
 
 
 
705
protivrednost
 
 
 
 
 
35.320,70
 
 
94
268
1310000
978
00110
00/
/
31.12.03
. .
O
 
153,39
SALDIRANJE PROMETA
 
 
 
705
protivrednost
 
 
 
 
 
 
36.305,93
 
>> SEŠTEVEK PARTNERJA: (00110) FILHOL UK; Castlefreke - County Cork 00353-234-8589
VAL (deb/kre/sal)
153,39
153,39
0,00
SIT (deb/kre/sal)
36.305,93
36.305,93
0,00
> SEŠTEVEK KONTA: 1310000 978 (SIT) - PREPLAČILA V TUJINO
VAL (deb/kre/sal)
153,39
153,39
0,00
Copyright

Natisnil: User name

9.11.2004 13:51:16

Stran 1 od 2

Gotovina d.o.o.

GLAVNA KNJIGA - vse postavke (01.01.03 do 31.12.03)
Dnevn.
Pos.
Konto
Val
Part.
Tem.dok.
Odvis.dok
Dat.dok.
Dat.zap.
V
Debet
Kredit
Opis postavke
38
10
1330000
705
 
00/
/
01.01.03
. .
 
641.214,17
 
OTVORITEV
2
372
1330000
705
 
14/R55
/
31.01.03
. .
 
-66.666,64
 
KOTNIK JOŽE s.p.
7
1
1330000
705
 
99/JAN
99/JAN
31.01.03
. .
 
-130.205,00
 
PREKNJIŽBA-ELOS
7
3
1330000
705
 
99/JAN
99/JAN
31.01.03
. .
 
-333.333,33
 
PREKNJIŽBA-GAJZER
7
5
1330000
705
 
99/JAN
99/JAN
31.01.03
. .
 
-24.000,00
 
PREKNJIŽBA-URADNI L.
7
7
1330000
705
 
99/JAN
99/JAN
31.01.03
. .
 
-32.950,00
 
PREKNJIŽBA-HIDROTERM
7
9
1330000
705
 
99/JAN
99/JAN
31.01.03
. .
 
-54.059,20
 
PREKNJIŽBA-TUHNJA
> SEŠTEVEK KONTA: 1330000 705 (SIT) - DRUGI KRATKOROČNI DANI PREDUJMI
VAL (deb/kre/sal)
 
 
0,00
SKUPNI SEŠTEVEK ...
VAL (deb/kre/sal)
781,20
781,20
0,00
SIT (deb/kre/sal)
148.507,53
148.507,53
0,00
ZBIR PO KONTU
Debet
Kredit
Saldo
1310000 756 PREPLAČILA V TUJINO
177,64
177,64
0,00
protivrednost valute 756 v SIT
28.157,70
26.954,08
1.203,62
1310000 840 PREPLAČILA V TUJINO
450,17
450,17
0,00
protivrednost valute 840 v SIT
99.519,44
85.247,52
14.271,92
1310000 978 PREPLAČILA V TUJINO
153,39
153,39
0,00
protivrednost valute 978 v SIT
35.320,70
36.305,93
-985,23
1330000 705 DRUGI KRATKOROČNI DANI PREDUJMI
0,00
0,00
0,00
ZBIR PO VALUTI
Debet
Kredit
Saldo
705 SIT
0,00
0,00
0,00
756 CHF
177,64
177,64
0,00
protivrednost valute 756 v SIT
28.157,70
26.954,08
1.203,62
840 USD
450,17
450,17
0,00
protivrednost valute 840 v SIT
99.519,44
85.247,52
14.271,92
978 EUR
153,39
153,39
0,00
protivrednost valute 978 v SIT
35.320,70
36.305,93
-985,23
ZBIR PO PARTNERJU
Debet
Kredit
Saldo
00110 FILHOL UK
153,39
153,39
0,00
protivrednost valute 978 v SIT
35.320,70
36.305,93
-985,23
00080 MOYCO ZDA
250,17
250,17
0,00
protivrednost valute 840 v SIT
55.305,28
47.374,04
7.931,24
00015 OLYMP
200,00
200,00
0,00
protivrednost valute 840 v SIT
44.214,16
37.873,48
6.340,68
00020 Ordinacija d.o.o. Liechtenstein
177,64
177,64
0,00
protivrednost valute 756 v SIT
28.157,70
26.954,08
1.203,62
ZD RADLJE OB DRAVI * Zobozdravstvena služba
0,00
0,00
0,00
Copyright

Natisnil: User name

9.11.2004 13:51:16

Stran 2 od 2

Gotovina d.o.o.