GOLDENBIT Tomaž Grom s.p.
Podjetje
Program PIS
Poslovna skupina
 
Piškotki
require('cene.txt');

Posebna akcijska ponudba!

1. Subvencija

Do nadaljnega Zavod RS za zaposlovanje izvaja program samozaposlovanja, ki brezposelnim osebam in osebam v postopku izgubljanja zaposlitve omogoča pridobitev subvencije za samozaposlitev.

Več o tem si lahko preberete na internetni strani: www.ess.gov.si

Naše podjetje se je odločilo, da omenjeni ukrep podpre na ta način, da novo zaposlenim dodatno pomaga:
Vsak nov podjetnik, ki se je na ta način samozaposlil, si lahko za simbolično ceno 100,00 Eur pridobi računalniški program, s katerim si bo lahko samostojno vodil poslovne knjige, izdajal fakture ter obračunaval davke.

Edini pogoj je pisno dokazilo o tem, da je bil podjetnik na novo zaposlen preko te akcije in da letno število knjižb v glavni knjigi in saldakontih ne bo preseglo 700 zapisov ter število izdanih računov ne bo preseglo 70.

2. Začetnik

Ponuda 'Začetnik' je namenjena vsem, ki pričenjajo s svojim poslom in predvidoma letno ne bodo presegli 1.000 knjižb v glavni knjigi in saldakontih ter ne bodo izdali več kot 100 računov.
Akcijska cena za omenjeni obseg znaša 420,00 Eur.

3.Pripravnik

Ponuda 'Pripravnik' je namenjena tistim podjetnikom, ki so svojo dejavnost že do neke mere utrdili, vendar menijo, da letno ne bodo presegli 1.500 knjižb v glavni knjigi in saldakontih ter ne bodo izdali več kot 150 računov.
Akcijska cena za omenjeni obseg znaša 600,00 Eur.

4. Mali podjetnik

Ponuda 'Mali podjetnik' je namenjena vsem, ki se ne želijo širiti in so zadovoljni s solidnim enoosebnim podjetjem. Program je letno omejen na 2.000 knjižb v glavni knjigi in saldakontih ter ne bodo izdali več kot 200 računov.
Akcijska cena za omenjeni obseg znaša 900,00 Eur.

PREDNOSTI

  1. Uporabnik je upravičen do uporabe polne funkcionalnosti programske opreme, razen opcij, ki jih potrebujejo velika podjetja (glej omejitve).
  2. Če uporabnik ob koncu katerega koli poslovnega leta ugotovi, da obseg knjižb presega predvideno število, zadevo uredi s preprostim doplačilom razlike do naslednje akcijske stopnje ali redne cene.
OMEJITVE
  1. Ponudnik si pridržuje pravico, da tovrstno akcijsko pomoč določenemu odjemalcu odkloni, predvsem v primeru prevelike fizične oddaljenosti in s tem povezanimi manipulativnimi stroški.
  2. Subvencionirana ponudba ne predvideva strežniške različice programa.
  3. Subvencionirana ponudba ne predvideva možnosti vodenja zasebnega carinskega skladišča tipa D, B2B portala in spremljanja evidenc več kot enega podjetja.
POJASNILA
  1. Cena vzdrževanja se obračunava na osnovi nesubvencionirane cene za izbrani obseg modulov in varovanja. Če torej določene funkcionalnosti ne potrebujete, je v ceniku ne navedite, ker izbira lahko vpliva na izračun mesečnega vzdrževanja.
  2. Subvencionirana cena velja le za nakup in ne za izbiro 'Najem/Leasing'

Izdelajte si ponudbo po vaši meri

Referenčna podjetja po poslovnih področjih