GOLDENBIT Tomaž Grom s.p.
Podjetje
Program PIS
Poslovna skupina
 
Piškotki

Cenik

Označite področja, ki jih uporabljate v vašem podjetju.
Polja, označena z zvezdico, morajo biti izpolnjena.

Vaši podatki

*Ime podjetja:
E-pošta:

Izbira poslovnih področij

Glavna knjiga - osnova 221,03 €
Saldakonti 204,86 €
Devizno poslovanje 107,82 €
Knjige prejetih in izdanih računov doma in v ES, knjiga uvoza ter obračun DDV s kvartalnim poročilom 177,90 €
Fakturiranje storitev - osnova 156,34 €
Izdelava pogodb in fakturiranje po pogodbah 102,43 €
Potni nalogi 102,43 €
Blagovne evidence s fakturiranjem - osnova 339,63 €
Manipulacija med skladišči 102,43 €
Kalkulacija nabavnih cen 97,04 €
Spremljanje evidenc serijskih številk (LOT) 150,95 €
Osnovna sredstva 210,25 €
Vodenje evidenc zasebnega carinskega skladišča tipa D 1.347,75 €
Internetna konto kartica (predpogoj je ADS strežnik) 161,73 €
Internetno naročanje
Spletna stran, ki omogoča elektronsko naročanje blaga (predpogoj je ADS strežnik)
Navedena cena je cena po postaji, najnižja cena skupaj pa je 1.261,49 €
452,84 €

Obseg

*Število licenc:
(Število računalnikov, na katerih bo nameščen program PIS. Vodenje skladišča tipa D se obračuna posebej.)
*Število licenc za vodenje skladišča tipa D:
(Število računalnikov, na katerih se vodi evidence skladišča tipa D)
*Število podjetij:
(Namenjeno računovodskim servisom, ki vodijo evidence večjemu številu podjetij)

Podatkovni strežnik

Podatkovni programski strežnik Advantage Database Server
(Verzija odjemalec/strežnik zagotavlja hitrejše in varnejše delo pri večjem obsegu podatkov)
Cena paketa PIS ostane nespremenjena, dokupi se le strežnik Advantage Database Server, podjetja iAnywhere
Okvirne cene ADS strežnika glede na število licenc:
2 5 10 15 25 50
270 € 666 € 1.255 € 1.880 € 2.700 € 3.780 €

Dokumenti

Oblikovanje dokumentov po naročilu:
(navedite število dokumentov; cena za posamezen dokument je 107.82 €)

Akcijska ponudba (popolna osnovna funkcionalnost)

Subvencija Potrdilo o sprejemu subvencije Zavoda RS za zaposlovanje
Do vključno 700 postavk v glavni knjigi in/ali do 70 računov v blagovnem poslovanju letno
100 €
Začetnik Do vključno 1.000 postavk v glavni knjigi in/ali do 100 računov v blagovnem poslovanju letno 420 €
Pripravnik Do vključno 1.500 postavk v glavni knjigi in/ali do 150 računov v blagovnem poslovanju letno 600 €
Mali podjetnik Do vključno 2.000 postavk v glavni knjigi in/ali do 200 računov v blagovnem poslovanju letno 900 €

Vzdrževalna pogodba ob nakupu

Visoka stopnja varovanja (mesečno 6 % od polne nakupne vrednosti):
 • Usklajevanje programske opreme glede na veljavno zakonodajo (internetna objava)
 • Odzivni čas za fizično posredovanje je največ en delovni dan po klicu naročnika, vendar je posredovanje, če je le mogoče, takojšnje. Fizično posredovanje do 1 ure mesečno skupaj s kilometrino do 50 km in časom na poti je vključeno v ceno.
 • Fizično posredovanje se opravi le v primeru, ko pomoč na daljavo ni mogoča, ne glede na to, ali je pripadajoča kvota pomoči na daljavo za tekoči mesec že izčrpana, ali ne. Lahko pa se pripadajoč čas fizičnega posredovanja uporabi za posredovanje na daljavo.
 • Odzivni čas za internetno posredovanje preko oddaljenega namizja je največ en delovni dan po klicu naročnika, vendar je posredovanje, če je le mogoče, takojšnje.
 • Telefonska pomoč je takojšnja. Telefonska in internetna pomoč sta vključeni v ceno skupno do ene ure mesečno. Posamezen klic naročnika predstavlja 10 minutni potrošek časa z narastkom 10 minut.
 • Minimalna cena za visoko stopnjo varovanja je 60 EUR. Od te vrednosti navzgor se obračuna popust, izračunan s korenskim eksponentom 1,12.
Srednja stopnja varovanja (mesečno 4 % od polne nakupne vrednosti):
 • Usklajevanje programske opreme glede na veljavno zakonodajo (internetna objava)
 • Odzivni čas za fizično posredovanje je dva delovna dneva po klicu naročnika.
 • Odzivni čas za internetno posredovanje preko oddaljenega namizja je en delovni dan po klicu naročnika.
 • Telefonska pomoč je takojšnja. Telefonska in internetna pomoč sta vključeni v ceno skupno do 40 minut mesečno. Posamezen klic naročnika predstavlja 10 minutni potrošek časa z narastkom 10 minut.
 • Minimalna cena za srednjo stopnjo varovanja je 40 EUR. Od te vrednosti navzgor se obračuna popust, izračunan s korenskim eksponentom 1,12.
Nizka stopnja varovanja (mesečno 3 % od polne nakupne vrednosti):
 • Usklajevanje programske opreme glede na veljavno zakonodajo (internetna objava)
 • Odzivni čas za fizično posredovanje je pet delovnih dni po klicu naročnika.
 • Odzivni čas za internetno posredovanje preko oddaljenega namizja je tri delovne dni po klicu naročnika.
 • Takojšnja telefonska pomoč ni mogoča. Vsi posegi se opravijo na podlagi pisnega ali e-poštnega zahtevka s kratkim opisom željene storitve. Odzivni čas za tako pomoč je tri delovne dni.
 • V ceno je vključena pomoč preko oddaljenega namizja in/ali povratni telefonski klic, skupaj do 20 minut mesečno.
 • Posamezna internetna pomoč ali povratni klic predstavljata 10 minutni potrošek časa z narastkom 10 minut.
 • Minimalna cena za nizko stopnjo varovanja je 30 EUR. od te vrednosti navzgor se obračuna popust, izračunan s korenskim eksponentom 1,12.
Vzdrževanje programske opreme brez varovanja (mesečno 1.5 % od polne nakupne vrednosti):
 • Usklajevanje programske opreme glede na veljavno zakonodajo (internetna objava)
 • Odzivni čas ni določen in se odreja glede na razpoložljive kapacitete vzdrževalca programske opreme. Okvirni odzivni čas v tem primeru je 15 dni.
 • Takojšnja telefonska ali internetna zvočna pomoč ni mogoča. Vsi posegi se opravijo na podlagi pisnega ali e-poštnega zahtevka s kratkim opisom željene storitve. Fizično posredovanje ali pomoč preko oddaljenega namizja niso vključeni v ceno in se obračunavajo posebej po ceniku za izven pogodbene partnerje.
 • Minimalna cena vzdrževanja programske opreme je 15 EUR. Od te vrednosti navzgor se obračuna popust, izračunan s korenskim eksponentom 1,12.

Najem/Leasing programske opreme:
Ob najemu programske opreme se kupnina za programsko opremo ne zaračuna. Višina hipotetične kupnine je le podlaga za določitev višine mesečnega obroka najemnine.
Najemnik plača stroške uvajanja in namestitve programske opreme po rednem storitvenem ceniku pogodbenih partnerjev.
V primeru inštalacije strežniške različice je potrebno kupiti le podatkovni strežnik, ker ta ni proizvod podjetja GoldenBit. Mesečni najem se obračunava v višini 8% vrednosti izračunane kupnine. V teh osmih odstotkih je vključena najvišja stopnja varovanja, ki se vrednosti s šestimi odstotki, preostala dva odstotka pa kompenzirata neplačano kupnino.
Po preteku petletnega obdobja neprekinjenega najemnega razmerja v nespremenjenem vsebinskem obsegu se najemnina avtomatično spremeni v lastništvo programa. Od tedaj naprej veljajo za uporabnika enaki pogoji, kot bi veljali, če bi programsko opremo kupil že na začetku. To pomeni, da uporabnik po preteku te dobe lahko sklene katerokoli od štirih ponujenih stopenj varovanja. Pri tem se mu znesek mesečnega vzdrževanja zmanjša najmanj za 25 odstotkov.
Postopek izračuna: Minimalna cena mesečne najemnine znaša 80 EUR. Od te vrednosti navzgor se obračuna popust, izračunan s korenskim eksponentom 1,07.

Pripadajoče storitve ob nakupu

CENIK STORITEV

Metodologija izračunavanja

Izdelajte si ponudbo po vaši meri

Referenčna podjetja po poslovnih področjih