GOLDENBIT Tomaž Grom s.p.
Podjetje
Program PIS
Poslovna skupina
 
Piškotki

Metodologija izračunavanja cen

Skupna cena programa je sestavljena iz izbranih poslovnih vsebin, števila licenc in števila dodatnih podjetij.

Večje, kot je število licenc, večji popust je priznan na vsako licenco. Za dve licenci se prizna 20 % popust, za 3 licence 30 % popust, za štiri licence 40 % popust, potem pa se popust povečuje z vsako dodatno licenco za eno odstotno točko do največ 70 %.

Program omogoča simultano spremljanje evidenc več podjetij hkrati za obdobje desetih poslovnih let. Ob nakupu osnovne licence je zagotovljena uporaba enega funkcionalnega podjetja ter enega dodatnega podjetja, ki se lahko uporablja za morebitna testiranja in podobno. Uporabo vsakega dodatnega funkcionalnega podjetja je potrebno dokupiti.

Osnova za izračun dodatnih podjetij je vrednost programske opreme brez količinskega popusta, deljena s skupnim številom kupljenih licenc. Ta vrednost se nato do 30 dodatnih podjetij množi s faktorjem 0.07, če pa je podjetij več, kot 30, pa se ta faktor za vsako presežno podjetje zmanjša za dodatne 0,00033 točke do najmanj 0,03.

Cena mesečnega vzdrževanja se izračuna tako, da se končna cena programa z vsemi popusti pomnoži z odstotkom, ki je razviden iz ene od štirih razpoložljivih varnostnih nivojev. Če dobljena vrednost presega pripadajočo najnižjo ceno vzdrževanja, se razlika koreni z eksponentom 1,12, kar predstavlja količinski popust.


Nazaj na cenik

Izdelajte si ponudbo po vaši meri

Referenčna podjetja po poslovnih področjih