GOLDENBIT Tomaž Grom s.p.
Podjetje
Program PIS
Poslovna skupina
 
Piškotki

Večja eferenčna podjetja

Naziv: Velo, trgovina na veliko in malo d.d.
Naslov: Celovška cesta 150,
1000, LUBLJANA
Dejavnost: Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
Število zaposlenih: 20-49
Število računalniških postaj: 1 (vštete so samo postaje na katerih je nameščen program PIS)
Prihodki v letu 2005: 5.109.597€
Kontakt: Aupič Vito
Spletna stran: www.velo.si

S podjetjem Velo d.d. poslujemo od leta 2001. To je večje podjetje za uvoz šprotne opreme in je pretežni uvoznik blaga. Zaradi obsežnih sezonskih uvozov bi bilo poravnavanje carinskih in davčnih obveznosti v času nakupa blaga pri tujih dobaviteljih preveliko breme, zato se je podjetje odločilo pri pristojni carinski izpostavi zaprositi za odprtje zasebnega carinskega skladišča tipa D. Ker v tem primeru imetnik carinskega skladišča odgovarja za vse evidence blaga, ki še ni sproščeno v prosti promet, mora za to dejavnost uporabljati ustrezen informacijski sistem. Program GOLDENBIT PiS tem standardom ustreza in je v podjetju postavljen ob bok glavnemu informacijskemu sistemu. Nadgradnja obstoječega informacijskega sistema bi bila namreč občutno predraga, zato se je podjetju bolj splačalo uporabiti vzporedni informacijski sistem. Podatkovni bazi obeh informacijskih sistemov sta ločeni in se usklajujeta na podlagi interne dokumentacije.

Izdelajte si ponudbo po vaši meri

Referenčna podjetja po poslovnih področjih